Hướng dẫn học sinh đăng nhập vào hệ thống đăng ký tín chỉ

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản sinh viên:

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Mã số sinh viên + ngày tháng năm sinh của sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Lưu Thanh Huyền

1412020018

24/03/19xx

      Tên đăng nhập: 1412020018

      Mật khẩu: 1412020018240319xx

Chú ý: Sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản.

13518 lượt truy cập
Các thông báo khác
Quy chế 43 - Quy chế đào tạo hệ thống tín chỉ (08/20/2015 13:22:04)
TUYỂN SINH TIN HỌC ỨNG DỤNG - NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ B (08/21/2015 08:16:23)